Hackintosh

iATKOS S3 V2 (Mac OS X Snow Leopard 10.6.3) Free Download

revenue ads

iATKOS S3 V2

Một bản Mac đã được mod nữa của iATKOS, Mac OSX Snow Leopard iAtkos S3 10.6.3 version 2. đây là bản mod mới nhất của iATKOS (tính đến ngày hôm nay) và đã có nhiều thay đổi đối với bản v1.

iatkos s3 v2

Change log:
– Sửa lỗi IOATA và RTC trên các bo mạch chủ 945 và 965.
– Thêm một số gói 32-bit RTC dành cho các bo mạch chủ đó.
– Hỗ trợ 6 cổng AppleIntelPIIXATA Non-AHCI SATA (?)
– Cập nhật lại các gói ngôn ngữ đã được thêm vào trước đó, vì nó gây một số khó chịu cho người sử dụng. (Trừ gói ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ – Vì nó không được Apple hỗ trợ)
– Nâng cấp VoodooHDA lên phiên bản 0.2.6.1
– Cập nhật driver Intel Pro V100 Ethernet.
– Hỗ trợ driver Marvell 88E8038 Ethernet.
– Nâng cấp Kext Utility lên phiên bản 2.4.2System requirements:
Tối thiểu:
– Intel support SSE2/SSE3
– 512 MB RAM
– 128 MB Graphics Card
– 15 GB of free disk space
Khuyến cáo:
– Processor Intel Core
– 1 GB RAM
– 15 GB of free disk space
– “SnowLeo-compatible” nVidia 6600 or higher / ATI X1300 or higher / Intel GMA 950 or X3100 graphics card.

DOWNLOAD

iATKOS_S3_v2 – Dung lượng: 3.4Gb

Post Comment